aktualności

2017-09-02 10:25

Kolejne plany

Trwa jeszcze sezon wakacyjny, ale nie przeszkodziło to w kolejnym spotkaniu członków naszego towarzystwa. Podczas zebrania dyskutowaliśmy o ostatnich wydarzeniach i planach na najbliższy czas. A tych nie brakuje. Jak co roku wydany będzie kalendarz towarzystwa. Jego projekt przygotował i przedstawił do akceptacji obecnym, jak zawsze, nasz kolega Maciej Gaszek. Omówiony został również przebieg prac konserwatorskich prowadzonych obecnie przy ołtarzu Matki Boskiej, który finansowany jest ze środków pozyskanych przez nasze towarzystwo.


Nie jest to jedyna inicjatywa tego rodzaju podejmowana przez nas bowiem, w najbliższym czasie zamierzamy w porozumieniu z proboszczem zlecić prace konserwatorskie rzeźby patronki naszego kościoła św. Małgorzaty, czyli figury stojącej po zachodniej stronie wieży. Spotkanie zakończyliśmy rozważaniami na temat przygotowania nowego przewodnika w języku polskim po gostyńskiej farze.

Info: Adam Kajczyk   Foto: Robert Czub

 

wróć