aktualności

2017-07-29 07:31

"Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai"

W ostatni piątek lipca odbyło się spotkanie członków TMGF, na które przybyło kilku gości, między innymi Przemysław Pawlak, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, wcześniej pracownik GOK "Hutnik" i autor projektu kulturalnego "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai".


GOK "Hutnik" pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe na ten cel  w ramach programu "Kultura Dostępna". Projekt przedstawia dziedzictwo książąt z rodu Piastów na Śląsku. Jego tematem, a zarazem myślą przewodnią są słowa zawarte w Księdze Henrykowskiej, napisanej w XIII wieku na Śląsku, uważane za pierwsze zdanie zapisane w języku polskim. Członkowie naszego Towarzystwa zostali zaproszeni do uczestnictwa w projekcie przy okazji inauguracji swojego 10-lecia. W ramach projektu został zaplanowany wyjazd do Legnicy i zwiedzanie tamtejszego zamku Piastów śląskich. Przemysław Pawlak zapoznał uczestników piątkowego spotkania z założeniami projektu i przedstawił kontekst kulturowo-historyczny epoki w jakiej przyszło władać książętom piastowskim na Śląsku. Najnowsze badania i odkrycia archeologiczne odbiegają od schematów, które wcześniej znaliśmy, jak choćby liczebność polskiego i cudzoziemskiego rycerstwa biorącego udział w bitwie pod Legnicą, tożsamość narodowa śląskich książąt itd.

Druga część spotkania dotyczyła wpływu z 1%. Otrzymaliśmy informację , że na konto Towarzystwa wpłynęło 30.103 PLN. Jest to co prawda mniejsza kwota niż w ubiegłym roku, ale padła rekordowa liczba 450 podatników. 95% ofiarodawców pochodzi z naszego rejonu, ale są wśród podatników mieszkańcy sąsiednich powiatów jak Kościan, Rawicz, Śrem, a nawet z bardzo daleka np. z  Grajewa na Podlasiu. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że kwota ta zostanie przeznaczona na dalszą konserwację zabytków fary.

Zapraszamy  na następne spotkanie, o terminie poinformujemy tradycyjnie na naszej stronie internetowej.

Info: Lucyna Lisiecka   Foto: Robert Czub

wróć