aktualności

2011-07-09 21:40

Czerwcowe spotkanie TMGF

Zgodnie z zapowiedzią, w piątek, 24 czerwca 2011 roku, w sali audiowizualnej Muzeum w Gostyniu odbyło się comiesięczne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Dokonano podsumowania działalności Towarzystwa w ostatnim miesiącu.


Prezes poinformował zebranych o stanie rozliczeń i sprawozdań, jakie należało sporządzić i wysłać do odpowiednich urzędów, zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego. Członkowie dokładnie obejrzeli fotografię fary, otrzymaną od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Wykonano ją przed 1932 rokiem. Dalszą część spotkania zdominowały tematy bieżące.

Info/foto: Robert Czub

wróć