aktualności

2011-11-08 21:21

KALENDARIUM - NOWOŚĆ !!!

Od dzisiaj na portalu zamieszczona jest nowa zakładka - KALENDARIUM. Zawarte w nim wiadomości pozwolą osobom interesującym się historą kościoła farnego w Gostyniu pogłębić wiedzę na jego temat. Autorką jest Lucyna Lisiecka - członkini Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.


"Przedstawione kalendarium dziejów naszego kościoła jest nieco nietypowe. Zostały zawarte w nim niekiedy informacje o zdarzeniach mało istotnych dla samych dziejów fary. Są to bowiem pewne ciekawostki świadczące zarówno o zaangażowaniu ówczesnego społeczeństwa w życie wspólnoty parafialnej, jak i osób związanych z pełnieniem różnych funkcji w kościele, i z kolei ich zaangażowaniu w pewne codzienne sprawy, jak np. różnego rodzaju spory. Kalendarium będzie uzupełniane w miarę zdobytych nowych dokumentów i informacji o wydarzeniach dotyczących kościoła farnego".- powiedziała autorka - Lucyna Lisiecka.

Kalendarium - kliknij TUTAJ lub wybierz z zakładek.

Info: Maciej Gaszek

wróć