aktualności

2011-09-30 11:27

Poświęcenie Domu Katechetycznego Parafii św. Małgorzaty w Gostyniu (galeria).

W ostatnim czasie zbiory Muzeum w Gostyniu powiększyły się o eksponaty związane z ppłk Marianem Węclewiczem. Stało się to za sprawą rodziny Węclewiczów. Wśród przekazanych pamiątek były też liczne fotografie, m.in. z poświęcenia oddanego do użytku we wrześniu 1985 roku Domu Katechetycznego parafii św. Małgorzaty w Gostyniu.


Album ze zdjęciami z tej uroczystości przekazał w darze Marianowi Węclewiczowi ksiądz kanonik Teodor Lerch – ówczesny proboszcz parafii farnej w Gostyniu.


Info: Robert Czub              Foto: archiwum Muzeum w Gostyniu

wróć