aktualności

2011-09-19 20:12

Zdjęcia nie tak dawne....

Świątynię pod wezwaniem św. Małgorzaty w Gostyniu uwiecznili także na swoich kliszach fotograficy amatorzy. Są to zdjęcia z prywatnych negatywów, dzięki temu,że zachowały się, możemy prześledzić historię miasta i fary z lat nie tak odległych. Patrząc na wszystkie zdjęcia z cyklu "Gostyńska Fara na starej fotografii" zapoznajemy się, jak zmieniała wygląd najstarsza świątynia gostyńska oraz jak miasto Gostyń przeobrażało się na przestrzeni lat.

więcej...

2011-09-16 09:00

Gostyń przed 15 września 1811 r. - grafiki Fortunaty Przyłuskiej.

Dziś kontynuacja informacji o Fortunacie Przyłuskiej. Z archiwum Muzuem w Gostyniu pochodzą grafiki autorstwa Fortunaty Przyłuskiej przedstawiające Gostyń przed 15 września 1811 roku, czyli dniem, kiedy miasto nawiedził największy pożar w jego dziejach.

więcej...

2011-09-13 21:23

Karol Wojtyła w gostyńskiej farze i świętogórskiej bazylice (nowe zdjęcia).

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia dziś na portalu prezentowane są nowe zdjęcia z serii "Karol Wojtyła w gostyńskiej farze i świętogórskiej bazylice". Fotografie przekazali: Państwo Maria i Zbigniew Kosińscy, Pani Janina Bielerzewska oraz Pan Wiesław Leśniak. 

więcej...

2011-09-12 17:50

Jak nabyć album "Gostyńska Fara" ?

Na prośbę internautów przypomnienie, jak zakupić album "Gostyńska Fara". Publikację można nabyć w Biurze Parafialnym (ul. Przy Farze 2), w Muzeum w Gostyniu (ul. Kościelna 5) oraz za zaliczeniem pocztowym. W tym celu należy przesłać zamówienie na adres: Muzeum w Gostyniu, ul.  Kościelna 5 , 63-800 Gostyń (e-mail: muzeum@gostyn.pl).

Info: Maciej Gaszek

2011-09-11 16:28

Obrazy nieznanej Fortunaty Przyłuskiej.

Podczas comiesięcznych spotkań Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, Paweł Karolczak – członek TMGF, zapoznał zebranych z trzema akwarelami przedstawiającymi fragmenty zabudowy Gostynia w części już dziś nie istniejących (foto: 1,2,3).
Prace sygnowane są podpisem Fortunata Przyłuska, a datowane na rok 1945. O malarce nic nie wiedzieliśmy, dlatego 11 kwietnia 2011 roku na witrynie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary (www.faragotykgostyn.pl) zwróciliśmy się do internautów o informacje o autorce akwarel, mając nadzieję, że istnieją także obrazy przedstawiające farę. Na nasz apel odpowiedziało kilka osób, które podzieliły się posiadaną wiedzą oraz wspomnieniami ze znajomości z Panią Marią Fortunatą Przyłuską.

więcej...

2011-09-11 11:02

Zwiedzane obiekty w panoramicznych ujęciach ( galeria).

Zdjęcia panoramiczne zwiedzanych obiektów podczas sobotniego wyjazdu do Poznania.

więcej...

2011-09-11 10:39

Fotorelacja z wycieczki do Poznania.

W dniu wczorajszym członkowie oraz sympatycy Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbyli wycieczkę do Poznania. Przewodnikiem był Pan Marek Michałowski, który zorganizował ciekawy program zwiedzania oraz ze szczegółami omówił zwiedzającym odwiedzane obiekty.

więcej...

2011-09-08 19:43

Wycieczka do Poznania.

Przypominamy, że  wyjazd na wycieczkę do Poznania odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 września o godz. 8.00 z parkingu przy Domu Katolickim ( ul. Jana Pawła II ). Prosimy o punktualne przybycie !!!

Info: Maciej Gaszek

2011-09-06 19:21

Z archiwum Wiesława Leśniaka (galeria).

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia dziś na stronie prezentowane są zdjęcia z archiwum Wiesława Leśniaka. Fotografie dołączą do zbioru "Gostyńska Fara na starej fotografii". Najciekawsze wydają się, choć nie  pokazują gostyńskiej świątyni, zdjęcia z budowy gostyńskiego cmentarza parafialnego.

więcej...

2011-09-01 15:36

WYCIECZKA DO POZNANIA.

Zapraszamy członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary do wzięcia udziału w wycieczce do Poznania. Termin to sobota, 10 września 2011 roku. W programie: zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, katedry, spacer po Ostrowie Tumskim, zwiedzanie kościoła p.w. św. Małgorzaty na Środce, kościoła p.w. Jana Jerozolimskiego oraz poznańskiej fary, kościoła franciszkanów na Wzgórzu Przemysła i Starego Rynku. Zbiórka uczestników wyjazdu będzie miała miejsce o godz. 8.00 na parkingu przed Domem Katolickim przy ul. Jana Pawła II. Koszt uczestnictwa to ok. 40 zł + bilety wstępu do muzeum i podziemi katedry (łącznie 9 zł). Zgłoszenia prosimy kierować do Roberta Czuba do wtorku, 6 września 2011 roku do godz. 15.00 (kom. 601-844-752).

Info/foto: Maciej Gaszek

2011-08-31 21:27

Z archiwum Krzysztofa Portalskiego - częśc 3 (galeria).

Dziś ostatnia częśc zdjęć z albumu Pana Krzysztofa Portalskiego. W przyszłym tygodniu zaprezentowane zostaną archiwalne fotografie z kolekcji Pana Wiesława Leśniaka.

więcej...

2011-08-29 20:25

Z archiwum Krzysztofa Portalskiego - częśc 2 (galeria).

Galeria "Gostyńska fara na starej fotografii" została dziś powiększona o kolejne zdjęcia z albumu Pana Krzysztofa Portalskiego.

więcej...

2011-08-27 20:55

Z archiwum Krzysztofa Portalskiego - częśc 1 (galeria).

Od dzisiaj pojawiać się będzie cyklicznie nowa seria fotografii przedstawiającej gostyńską farę w dawniejszych czasach. Jako pierwsze przedstawiamy zdjęcia pozyskane od Pana Krzysztofa Portalskiego. Dziś pierwsza część, a w przyszłym tygodniu kolejne fotografie. Zasilą one galerię "Gostyńska fara na starej fotografii".

więcej...

2011-08-27 20:09

Sierpniowe podsumowanie.

W dniu wczorajszym podumowano działalność Towarzystwa Miłosników Gostyńskiej Fary w miesiącu sierpniu. Głównymi tematami było omówienie tematyki kalendarza, jaki wyda TMGF, omówiono sprawy bieżące, dyskutowano ponadto nad przekazywaniem przez podatników 1 % podatku na rzecz Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2011-08-25 14:46

Spotkanie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

Jutro, tj. w piątek 26 sierpnia 2011 roku o godz. 19 w sali audiowizualnej Muzeum w Gostyniu odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Zapowiada się ono bardzo interesująco. Oprócz bieżących spraw zostaną zaprezentowane nowo pozyskane zdjęcia, które przedstawiają farę oraz Gostyń na starych fotografiach ( ponad 100 zdjęć ). Ich poszukiwanie zajęło kilka tygodni. Było to możliwe dzięki życzliwości mieszkańców Gostynia oraz osób spoza naszego miasta.

więcej...

2011-08-21 14:25

Ze zbiorów Zbigniewa Penkalskiego.

Interesujące panoramy Gostynia oraz zdjęcia kościoła farnego nadesłał Pan Zbigniew Penkalski.

Pan Zbigniew urodził się w Gostyniu w 1944 roku, gdzie mieszkał do matury w 1962 roku. Nastepnie kontynuował naukę - studiując w Sopocie. Jego ojciec, Tadusz Penkalski (1-szy burmistrz miasta) pasjonował się fotografią, stąd u Niego spore zbiory jego zdjęć (negatywów) z lat 1926-1986.

więcej...

2011-08-16 19:12

Karol Wojtyła w gostyńskiej farze i świętogórskiej bazylice (nowe zdjęcia).

Na apel o przesyłanie i udostępnianie zdjęć z serii "Karol Wojtyła w gostyńskiej farze i świętogórskiej bazylice" odpowiedzieli Panowie Józef Łuczak i Krzysztof Portalski, dlatego galeria ta powiększyła się o kilka fotografii z pobytu Karola Wojtyły w 1978 roku w Gostyniu.

więcej...

2011-08-13 07:45

Fara "panoramicznie".

Seria zdjęć panoramicznych wzbogaciła stronę Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Zdjęcia panoramiczne, czyli takie, których długość przekracza 3-krotnie lub więcej wysokość, a wykonywane są poprzez sklejanie kilku do kilkunastu klatek zdjęciowych, których kadry zachodzą na siebie.

więcej...

2011-08-10 19:41

Kolejne zdjęcia.

Kolejne zdjęcia napłynęły do  galerii "Gostyńska fara na starej fotografii". Serdecznie dziękuję pasjonatom historii - Panom Grzegorzowi Skorupskiemu i Mariuszowi Sobeckiemu za nadesłane materiały.

więcej...

2011-08-07 20:53

Zagadki Fary Gostyńskiej. Kiedy pobudowano wieżę i jak mogłoby wyglądać jej zakończenie – hełm.

Wielu snuje domysły na ten temat dlatego chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Dotychczas nie znam żadnego dokumentu źródłowego świadczącego o czasie jej pobudowania i istnieniu zakończenia wieży hełmem - czubem. Znalazłem kilka zapisów na jej temat jednak autorzy nie powołują się w nich na materiały źródłowe . Na najstarszy opis wieży natrafiłem w miesięczniku „Przyjaciel Ludu“ wydanym 5 stycznia 1839 roku.

więcej...