aktualności

2012-12-02 10:51

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" ( nr 12 z 1915 roku ).

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" - to kolejny numer czasopisma parafii gostyńskiej z 1915 roku. Tematy w nim poruszone to min. obowiązki ludu względem swoich kapłanów, artykuł o św. Jadwidze, listy z wojny do proboszcza kościoła farnego.

więcej...

2012-11-28 16:10

Listopadowe zebranie członków TMGF.

Podsumowano kolejny miesiąc działalności Towarzystwa Miłosników Gostyńskiej Fary. Omawiano dystrybucję kalendarza na 2013 rok (zdecydowano się, by kontynuować sprzedaż po niedzielnych Mszach św. 2 i 9 grudnia). Członkowie Towarzystwa podjęli też na wniosek prezesa i skarbnika decyzję o zmianie banku, obsługującego organizację. Od tej chwili będzie to gostyński oddział Banku Gospodarki Żywnościowej.  Przyjęto też rezygnację Andrzeja Smektały z funkcji sekretarza, ze względu na osobiste powody. Zaproponowano nowego kandydata – Lucynę Lisiecką.

więcej...

2012-11-22 16:41

Wysyłkowa sprzedaż Kalendarza na 2013 r.

Informujemy, iż jest możliowść nabycia drogą pocztową Kalendarza na 2013 rok ( Ornaty w Gostyńskiej Farze ), jaki wydało Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary. W tym celu należy skonktaktować się z Muzeum w Gostyniu drogą elektroniczną na adres: muzeum@gostyn.pl, bądź listownie ( Muzeum w Gostyniu , ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń ) albo telefonicznie dzwoniąc pod numer 65-572-12-97.

Info: Maciej Gaszek

2012-11-20 16:51

Nowy nr konta bankowego Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

Nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Towarzystwa Miłosników Gostyńskiej Fary.

BGŻ S.A.

nr konta  97 2030 0045 1110 0000 0250 4160

Info: Maciej Gaszek

2012-11-19 09:41

Gostyńska fara na starej fotografii - nowe zdjęcia.

Zdjęcia z okresu lat 60-70 tych ubiegłego wieku powiększyły zbiór fotografii z serii "Gostyńska fara na starej fotografii".Pochodzą one z albumu Pana Piotra Ignasiaka, któremu serdecznie dziękujemy za przekazane materiały.

więcej...

2012-10-27 14:49

Kalendarz na 2013 rok.

Zgodnie z zapowiedzią, w piątek, 26 października 2012 roku odbyło się comiesięczne zebranie członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Wzięli w nim udział przedstawiciele lokalnych mediów. Powodem takiego stanu rzeczy była prezentacja kalendarza na rok 2013. To już piąta edycja kalendarza przygotowanego przez Towarzystwo, w których przedstawiana jest historia i zabytki kościoła farnego w Gostyniu.

więcej...

2012-10-25 19:10

PREZENTACJA KALENDARZA.

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza członków i sympatyków na spotkanie w piątek 26 października o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Głównym punktem zebrania będzie prezentacja kalendarza na rok 2013, opracowanego i wydanego przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary i Civitas Christiana Oddział w Gostyniu. W kalendarzu znalazły się zdjęcia zabytkowych ornatów z gostyńskiej fary oraz szczegółowe informacje o prowadzonych przez Towarzystwo konserwacjach ruchomych zabytków z kościoła pw. św Małgorzaty. Środki na te prace pochodzą przede wszystkim z pozyskanego 1 % podatków.

Info: Maciej Gaszek

2012-10-18 20:09

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" ( nr 11 z 1915 roku ).

Zachęcamy do lektury 11-tego numeru "TYGODNIKA KOŚCIELNEGO DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" z 5 grudnia 1915 roku.

więcej...

2012-10-07 11:13

Proboszczowie fary - ks. Górski Władysław ( 1840-1899 ).

Urodził się 21 stycznia 1840 roku w Sikorzynie k. Gostynia, w rodzinie nauczyciela Józefa i Honoraty z Saganowskich. Uczęszczał do gimnazjum w Głogowie, gdzie 6 grudnia 1864 zdał egzamin dojrzałości. W roku 1865, w kilka miesięcy po maturze, został skazany przez sąd pruski w Lesznie na 3 dni więzienia „za naruszanie spokoju publicznego”, lecz bliższych szczegółów o tym brak. W latach 1865-1868 kształcił się w seminarium duchownym w Poznaniu i Gnieźnie.

więcej...

2012-10-04 16:49

Wrześniowe spotkanie członków TMGF.

Wrześniowe spotkanie poświęcone było przede wszystkim podsumowaniu wycieczki do Wągrowca. Wzięło w niej udział 20 osób, które zwiedziły gotycki kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła, klasztor pocysterski, odbudowany po niszczeniach II wojny światowej, Muzeum Regionalne, znajdujące się w dawnym budynku opactwa, niespotykane nigdzie indziej w Europie skrzyżowanie dwóch rzek oraz najstarszy drewniany kościół w Polsce pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim. Zebrano od uczestników wyjazdu zdjęcia i pokazano na ekranie.

więcej...

2012-09-29 17:46

Konferencja „Regionaliści w badaniach historii Archidiecezji Poznańskiej”.

24 września 2012 roku na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu odbyła się konferencja zatytułowana „Regionaliści w badaniach historii Archidiecezji Poznańskiej”. Jej zasadniczym celem było szersze włączenie do badań licznego grona regionalistów wielkopolskich. Konferencję otworzył abp. Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański. Ziemię gostyńską na spotkaniu reprezentowali: Robert Czub – dyrektor Muzeum w Gostyniu, Zdzisław Kamiński – prezes Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary oraz Andrzej Miałkowski – znany regionalista z Pudliszek.

więcej...

2012-09-23 21:35

Wycieczka do Wągrowca - fotorelacja.

W minioną sobotę członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbyli wycieczkę autokarową do Wągrowca. Pierwszą odwiedzoną budowlą był najstarszy kościół drewniany w Polsce, pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim.

więcej...

2012-09-12 18:55

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" z 1915 r.

W "Tygodniku Kościelnym" ( nr 10 z 1915 roku ) można przeczytać między innymi o pierwszej niedzieli Adwentu, list z wojny do proboszcza gostyńskiego wysłany z Belgii w dniu 25 września 1915 roku. Zamieszczona została także odezwa do rodaków, terminy nabożeństw oraz "słowo do matek, opiekunów i przełożonych" oraz reklama Składu Skór J.Żarnowskiego.

więcej...

2012-09-04 20:18

WYCIECZKA DO WĄGROWCA !!!

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę do Wągrowca. Planowana jest ona na sobotę, 22 września 2012 roku. Wyjazd nastąpi o godzinie 8.00 z parkingu sprzed Domu Katolickiego przy ul. Jana Pawła II. Powrót planowany jest na godzinę 17.00. Koszt wyjazdu nie powinien przekroczyć kwoty 50,00 zł.

więcej...

2012-09-02 18:52

Podsumowanie sierpnia.

W miniony piątek członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary podsumowali działalność za miesiąc sierpień. Przedstawiono zebranym relację z wyjazdu delegacji TMGF do Wolsztyna na uroczystości nadania im. ks. Teodora Lercha skwerowi przed dawnym gmachem Mniejszego Seminarium Duchownego. Następnie wysłuchano opracowania Pani Elżbiety Skorupskiej na temat ołtarzy w gostyńskiej farze.

więcej...

2012-08-30 20:53

„Nie zabiegał o to, by być człowiekiem sukcesu, on pragnął być człowiekiem wartości”.

29 sierpnia 2012 roku odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Teodora Lercha skwerowi przed budynkiem byłego Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie. W uroczystościach uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary (Maciej Tyrzyk, Jerzy Góralski, Robert Czub i Maciej Gaszek) wraz z honorowym Prezesem Towarzystwa – księdzem prałatem Arturem Przybyłem. Zaproszenie wystosowali: Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński oraz Rada Miejska w Wolsztynie.

więcej...

2012-08-08 12:39

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" z 1915 r.

Ciekawą lakturą na pewno będzie numer 8 "Tygodnika Kościelnego" z 14 listopada 1915 roku. Gazetka wydawana była przez ówczesnego proboszcza parafii farnej, księdza Jackowskiego, a drukowana Czcionkami Drukarni Katolickiej Bolesława Winiewicza w Poznaniu. "Tygonik Kościelny" pochodzi ze zbiorów Muzeum w Gostyniu.

więcej...

2012-08-02 16:06

Proboszczowie fary - ks. Szreybrowski Kazimierz (1897-1940 ).

Urodził się 8 lutego 1879 roku we wsi Krzywogóra, w powiecie wrzesińskim, jako syn kupca Emila i Walerii z domu Pfeiffer. Maturę zdał 7 marca 1901 roku w Królewskim Gimnazjum im. Jana Amosa Komańskiego w Lesznie, gdzie należał do tajnego Koła Towarzystwa Tomasza Zana (TTZ). Nauki teologiczne pobierał w seminarium poznańskim i gnieźnieńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1904 roku. Posługę duszpasterską rozpoczął 1 stycznia 1905 roku jako wikariusz w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Pięcioletnia praca u boku proboszcza A. Kostenckiego z pewnością wywarła wpływ na jego zainteresowania działalnością społeczną.

więcej...

2012-07-30 16:44

Lipcowe spotkanie.

W piątek, 27 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Prezes Zdzisław Kamiński poinformował zebranych o przebiegu festynu parafialnego, jaki odbył się w niedzielę 22 lipca. Następnie zaprezentowano zdjęcia ornatów z kościoła farnego, które zdobić będą kalendarz na rok 2013. Fotografie wykonał Maciej Gaszek. Rozpoczęto też prace redakcyjne nad tym przedsięwzięciem.

więcej...

2012-07-08 12:19

Gostyńskie dzwony – czyli mieszczanie równi i równiejsi.

Działo się to w roku 1860, kiedy proboszczem w Gostyniu był ksiądz Józef Ostrowski. Z końcem roku 1858 tzw. Dozór Kościelny zamówił nowe dzwony. Zebrano pięć starych, popękanych dzwonów i wysłano je do ludwisarza w Poznaniu – Niemca, nazwiskiem Breze. Oczywiście trzeba było zapłacić za wykonanie roboty i transport. Na ten cel wyznaczono więc stosowną składkę wśród parafian.

więcej...