aktualności

2013-03-18 20:12

Zebranie TMGF.

W ostatni piątek miało miejsce kolejne spotkanie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Na wstępie zebrania nawiązano do artykułów w lokalnej prasie, dotyczących działalności naszego Towarzystwa, a dokładniej renowacji zabytków, które powróciły do Fary po pracach konserwatorskich. Są plany stworzenia i rozmieszczenia plansz informacyjnych, które będą wskazywały miejsca ciekawych zabytków, a także będą zawierały wiadomości o historii najstarszego, gostyńskiego kościoła.

więcej...

2013-03-14 16:32

Pierwszy pomnik na Górze Zamkowej.

Niewielu mieszkańców naszego grodu wie, że do roku 1940 istniał na Górze Zamkowej okazały pomnik, poświęcony założycielowi naszego miasta Mikołajowi Przedpełkowicowi herbu Łodzia. Był to pierwszy pomnik wzniesiony w Gostyniu. Odsłonięto go w 1905 roku. Możliwe, że jego powstanie wiąże się z zapisem w protokole z zebrania obywateli miasta Gostynia z dnia 17 lutego 1903 roku. W punkcie IV protokołu czytamy: Inicjatywa budowy pomnika chrześcijańsko-katolickiego na rynku w Gostyniu stawiona przez prezesa ks. Jackowskiego została przez zebranie z zadowoleniem przyjęta. Jest co prawda mowa o pomniku na Rynku, ale powstał on dopiero w 1929 roku, jako podziękowanie za odzyskaną niepodległość.

więcej...

2013-03-09 15:17

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" ( nr 14 z 1915 roku ).

Zachęcamy do lektury "TYGODNIKA KOŚCIELNEGO DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" ( nr 14 z 1915 roku). Czasopismo pochodzi ze zbiorów Muzeum w Gostyniu ( gazeta zawiera min. spis poległych parafian w I wojnie światowej, artykuły o Bożym Narodzeniu i o obowiązkch ludu wzdlędem swoich kapłanów ). Numer 14  "TYGODNIKA KOŚCIELNEGO DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" jest ostatnim  (jaki zachował się), a wydany został w 1915 roku. Natępne, które zaprezentujemy na witrynie, będą już pochodzić z 1916 roku.

więcej...

2013-03-07 22:02

1 % podatku.

tl_files/pliki/galeria/inne/Fara.jpg

2013-03-02 13:55

Spotkanie członków Towarzystwa w lutym.

Lutowe spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zdominowane zostało tematem konferencji prasowej poświęconej zakończeniu konserwacji kilku zabytków ruchomych należących do gostyńskiej fary. Omówiono przebieg spotkania z przedstawicielami mediów oraz zaprezentowano członkom Towarzystwa fotografie wszystkich odrestaurowanych dzieł sztuki.

więcej...

2013-02-20 16:07

Konferencja prasowa.

Dzisiaj w Domu Katechetycznym odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Parafię Farną w Gostyniu oraz Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Młynarczyk omówił paramenty i feretrony, które zostały poddane pracom renowacyjno-konserwatorskim. Odnowienie dzieł zostało sfinansowane ze środków pozyskanych przez Towarzystwo z tytułu 1% podatku oraz ze składek członkowskich Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2013-02-16 13:00

Proboszczowie fary - ks. Bronisław Siczyński (1886-1952).

Urodził się 29 kwietnia 1886 roku w Krzywiniu. Jego rodzicami byli Kasper, rolnik z Krzywinia i Antonina z domu Staniszewska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście. Następnie uczył się w leszczyńskim gimnazjum. Studia teologiczne odbywał na Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 stycznia 1910 roku z rąk biskupa Edwarda Likowskiego.

więcej...

2013-02-05 10:53

Freski gostyńskiej fary.

Na pierwszą informację, że gostyńska fara posiadała niegdyś malatury naścienne, natknąłem się w „Kronice Gostyńskiej” z 1937 roku. W artykule Wspomnienia z czasów odnawiania kościoła farnego Władysław Kołomłocki relacjonuje wspomnienia Franciszka Eitnera, nadzorującego prace remontowe kościoła w latach 1901-1906. W trakcie wykonywania tych prac odkryto wiele nieznanych szczegółów samej budowli. Skuwając odlatujące tynki, natrafiono na malowidła naścienne pochodzące z XV i XVII wieku. Używam zwrotu „malowidła”, gdyż obrazy i elementy dekoracyjne były malowane temperami (farby) na suchym tynku. Natomiast freski są nanoszone na mokrym jeszcze tynku, a farba wnika wówczas głębiej w tynk i obraz jest trwalszy.

więcej...

2013-01-29 10:32

Spotkanie opłatkowe.

Zgodnie z polską tradycją w miesiącach grudniu i styczniu gromadzimy się na różnych spotkaniach opłatkowych. Już tradycją stało się dla członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary wspólne zaśpiewanie kolędy, a następnie dzielenie opłatkiem i składanie życzeń, co też miało miejsce 25 stycznia 2013 r. na comiesięcznym zebraniu. Temu miłemu wydarzeniu przewodniczył ksiądz prałat Artur Przybył.

więcej...

2013-01-24 17:56

SPOTKANIE OPŁATKOWE.

Członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe w piątek,

25 stycznia 2013 roku, o godz. 18.30, do sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

Zarząd

Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary 

2013-01-14 16:01

Działalność renowacyjno-konserwatorska Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

Zebranie założycielskie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, bo taką nazwę ostatecznie przyjęto, odbyło się 8 września 2006 roku. Wybrano na nim władze organizacji. Było to możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 27 lipca 2006 roku. Działa w nim czynnie kilkanaście osób, lecz na comiesięczne spotkania przybywają także niezrzeszeni sympatycy. Zebrania odbywały się początkowo w Domu Katolickim pw. św. Józefa przy ul. Jana Pawła II 10 w Gostyniu, na probostwie, a później w siedzibie Muzeum w Gostyniu przy ul. Kościelnej 5. W 2010 roku Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

więcej...

2013-01-10 20:17

W sobotę pomóżmy Jonaszowi Jankowiakowi, a w niedzielę Wielkiej Orkiestrze Światecznej Pomocy.

Apelujemy do wzięcia udziału w dwóch imprezach charytatywnych, które w najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się w Gostyniu. W Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się Charytatywny Halowy Turniej PIłki Nożnej "Zagrajmy dla Jonasza", którego celem jest zebranie środków na zakup protezy nogi dla Jonasza Jankowiaka. Natomiast w niedzielę 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów". Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary wspiera te szczytne cele.

Info: Maciej Gaszek

 

       

2013-01-08 17:55

Ostatnie zebranie w 2012 roku.

Ostatnie w 2012 roku spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary odbyło się w piątek 28 grudnia. Zebranie w całości poświęcone było podsumowaniu działań organizacji w minionym roku. Obszerne sprawozdanie złożył Zdzisław Kamiński - prezes Towarzystwa. Poinformował też o planach na rok 2013. Członkowie Towarzystwa będą kontynuować poszukiwania archiwaliów dotyczących kościoła farnego w Gostyniu.

więcej...

2013-01-07 15:32

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" ( nr 13 z 1915 roku ).

Dzisiaj zachęcamy do lektury "TYGODNIKA KOŚCIELNEGO DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" ( nr 13 z 1915 roku). Czasopismo pochodzi ze zbiorów Muzeum w Gostyniu ( gazeta zawiera min. spis poległych parafian w I wojnie światowej ).

więcej...

2012-12-30 11:40

ŻYCZENIA NOWOROCZNE.

2012-12-27 18:39

Ostatnie spotkanie w 2012 roku.

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary zaprasza członków oraz sympatyków na ostatnie spotkanie w 2012 roku, które odbędzie się w najbliższy piątek, 28 grudnia br. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu.

Info: Maciej Gaszek

2012-12-21 18:45

BOŻE NARODZENIE 2012.

2012-12-13 09:55

Gostyńska fara w twórczości Ludwika Sehra.

Zapraszamy do obejrzenia akwarel i rysunków ukazujących gostyńską farę, których autorem był Ludwik Sehr. Dziś prezentowane materiały pochodzą z archiwum Muzeum w Gostyniu.

więcej...

2012-12-04 18:32

Gostyńska fara w malarstwie i rysunku Ludwika Sehra.

Ludwik Sehr urodził się 7 maja 1895 roku w Gostyniu. Był synem miejscowego kupca Hermanna i Marii z domu Podlaska. Mieszkał przy dzisiejszej ulicy 1 Maja 14. Miał młodszego brata Eryka. Ojciec prowadził skład żelaza i artykułów kuchennych. Szkołę elementarną ukończył w Gostyniu. Niewiele wiadomo o jego dalszej edukacji. Brał udział w I wojnie światowej. Miał z całą pewnością ogromy talent malarski. W semestrze zimowym z 1922 roku na 1923 roku studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.

więcej...

2012-12-02 10:51

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" ( nr 12 z 1915 roku ).

"TYGODNIK KOŚCIELNY DLA PARAFII GOSTYŃSKIEJ" - to kolejny numer czasopisma parafii gostyńskiej z 1915 roku. Tematy w nim poruszone to min. obowiązki ludu względem swoich kapłanów, artykuł o św. Jadwidze, listy z wojny do proboszcza kościoła farnego.

więcej...