aktualności

2014-02-23 19:45

TMGF

Kolejny miesiąc działalności Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary podsumował podczas zebrania prezes Zdzisław Kamiński. Omówił sprawy bieżące, a także plany na najbliższe miesiące: organizacja nocy muzeów, badania georadarowe (już od dawna wielu nurtuje pytanie, czy pod gostyńską farą znajdują się podziemia, trwają rozmowy oraz starania o fundusze na badania georadarowe mogące przynajmniej w znacznej części dać odpowiedz na to pytanie) oraz pozyskiwanie środków na renowację gostyńskiej fary. Z bieżących spraw na uwagę zasługuje wydana przez księdza proboszcza Młynarczyka ulotka informująca o możliwości przekazania 1% na ratowanie zabytków gostyńskiej fary. Gościem spotkania był kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafał Rybacki, który wygłosił prelekcję pt."Dokument z Gostynia z 1310 roku".

więcej...

2014-02-20 19:50

"Dokument z Gostynia z 1310 roku"

Podczas najbliższego spotkania członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary ( w piątek 21 lutego 2014 r. godz. 18:00, sala konferencyjna Muzeum w Gostyniu ul. Kościelna 5 ) prelekcję pt. "Dokument z Gostynia z 1310 roku" wygłosi kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafał Rybacki. Wszystkich zainetersowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Info: Maciej Gaszek

2014-02-19 15:13

Renowacja nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”

20 grudnia 2013 roku odbył się odbiór prac konserwatorskich nastawy ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”. Renowację wykonał Zakład Malarski i Konserwacja Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artystycznych w Osiecznej. Odbioru konserwatorskiego dokonała mgr Małgorzata Mikołajczak – kierownik leszczyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w obecności ks. Krzysztofa Młynarczyka – proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu i Zdzisława Kamińskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2014-02-18 15:00

Najbliższe zebranie o godz. 18.00

Nastąpiła zmiana godziny piątkowego spotkania Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, zebranie odbędzie się najbliższy piątek (21 lutego) wyjątkowo o godz.18.00, będziemy gościć ks. Rafała Rybackiego ( kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ).

Info: Maciej Gaszek

2014-02-16 13:58

PRZEKAŻ 1 % !!!

tl_files/pliki/inne/ULOTKA.jpg

2014-01-19 10:27

Zebranie

W ostatni piątek członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary zgromadzili się na comiesięcznym zebraniu. Jednym z poruszonych tematów była konferencja prasowa, która odbyła się w kościele farnym, a dotyczyła ostatnich prac konserwatorskich. Przedstawiciele lokalnych mediów mieli okazję porozmawiać nie tylko z księdzem proboszczem Krzysztofem Młynarczykiem i prezesem naszego Towarzystwa, Zdzisławem Kamińskim, ale również z przedstawicielami firmy, która dokonała renowacji nadstawy ołtarza św. Krzyża.

więcej...

2014-01-16 15:06

SPOTKANIE OPŁATKOWE

 Zgodnie z polską tradycją w miesiącach grudniu i styczniu gromadzimy się na różnych spotkaniach opłatkowych. Już tradycją stało się dla członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary wspólne zaśpiewanie kolędy, a następnie dzielenie opłatkiem i składanie życzeń, co też będzie miało miejsce 17 stycznia 2014 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu. Dla członków TMGF przygotowana została niespodzianka.

Info: Maciej Gaszek

2014-01-16 14:50

Konferencja

Dzisiaj, tj. 16 stycznia br. w kościele farnym pw. św. Małgorztay w Gostyniu odbyła się konferencja poświęcona renowacji górnej nastawy ołtarza z obrazem "Jezu ufam Tobie". Prace konserwatorskie wykonano ze środków finansowych pozyskanych przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary z tytułu 1 % oraz składek członkowskich.

więcej...

2014-01-07 14:59

Renowacja ołtarza z funduszy prywatnych ofiarodawców

Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary działa od kilku lat. Zgodnie ze statutem, najważniejszym celem naszej działalności, jest odkrywanie historii średniowiecznej świątyni, jednego z najcenniejszych zabytków gotyckich w Wielkopolsce. Po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, nasze wysiłki koncentrujemy przede wszystkim, na przywracaniu świetności zabytkom ruchomym gostyńskiej fary. W poprzednich dwóch latach pozyskane środki finansowe z tytułu 1% oraz składek członkowskich, zostały w całości przeznaczone na renowację paramentów kościelnych. Za rok 2012 na konto Towarzystwa wpłynęła kwota 30 600 zł. od 142 darczyńców, którą w porozumieniu z proboszczem parafii św. Małgorzaty, ks. Krzysztofem Młynarczykiem – przeznaczyliśmy na konserwację ołtarza z obrazem „Jezu ufam Tobie”.

więcej...

2013-12-30 17:43

Życzenia Noworoczne

 

W imieniu Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary

życzę w Nowym Roku wszystkiego, co najlepsze,

zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, samych sukcesów i radości.

                                        Zdzisław Kamiński 

                                        /prezes TMGF/

2013-12-30 17:06

Ostatnie zebranie w 2013 roku

27 grudnia na ostatnim zebraniu w 2013 roku zebrali się członkowie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Głównym tematem było omówienie prac konserwatorskich i restauratorskich zwieńczenia ołtarza bocznego w nawie głównej. Zebrani zapoznali się z dokumentacją zdjęciową przed, w trakcie i po renowacji dokonanej przez zakład prowadzący prace (Zakład Malarski i Konserwacja, Naprawa Przedmiotów Zabytkowych i Artstycznych w Osiecznej).

więcej...

2013-12-22 21:14

Boże Narodzenie 2013

2013-12-04 18:19

Listopadowe spotkanie

29 listopada odbyło się zebranie członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie przybył ks. Rafał Rybacki, niestety zmogła go choroba. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i liczymy na spotkanie w następnym miesiącu. Na naszym spotkaniu gościliśmy proboszcza fary. Ksiądz Młynarczyk przedstawił kierunek strategii w sprawie zagospodarowania funduszy uzyskanych z 1 %. Jak już wcześniej informowaliśmy renowacji została poddana górna część ołtarza św. Krzyża. Ksiądz proboszcz ma nadzieję, że z pracowni konserwatorskiej nadbudowa wróci już na święta Bożego Narodzenia. W miarę możliwości finansowych będą odnawiane kolejne ołtarze.

więcej...

2013-11-25 21:54

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana godziny piątkowego spotkania Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, zebranie odbędzie się najbliższy piątek (29 listopada) wyjątkowo o godz.18.00, będziemy gościć ks. Rafała Rybackiego ( kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ).

Info: Maciej Gaszek

2013-11-17 11:31

WSZYSCY POMAGAMY JULCE !!!

od godz. 10.00 Rynek w Gostyniu; Maraton Rowerowy
od godz. 15.00 GOK Hutnik; na scenie: Przedszkolaki z Przedszkola nr 7 w Gostyniu, Grupa Teatralna "Kęs", zespoły "De Facto" i "The Chatterbox", Mażoretki, Orkiestra Dęta Mayera, beatboxer Karol Gizmo Giżewski

więcej...

2013-11-05 11:27

Nagroda dla Parafii Farnej w Gostyniu

Znamy najciekawszą inicjatywę parafialną IV edycji konkursu "Po prostu dobry pomysł" im. ks. Bogusza Lewandowskiego 2012/2013.  Redakcja Radia Emaus już po raz czwarty zorganizowała konkurs na najciekawszą inicjatywę parafialną, który promuje ciekawe i niespotykane dotychczas pomysły na działaność angażującą parafian w życie swoich wspólnot. Konkurs wystartował w październiku 2012 roku i tak do czerwca 2013 roku, raz w miesiącu na antenie Radia Emaus prezentowane były zgłoszone do konkursu inicjatywy z różnych parafii Archidiecezji Poznańskiej. Spośród 12 inicjatyw radiosłuchacze podczas głosowania trwającego od 12 do 25 października 2013 roku wybrali DOBRY POMYSŁ. W głosowaniu oddano łącznie 3168 głosów, z czego 386 drogą mailową, 418 przez sms oraz 2364 tradycyją pocztą.

więcej...

2013-10-28 07:10

Zebranie TMGF

Na spotkaniu członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary podsumowano kolejny miesiąc. Sprawą wiodącą stanowiło wydanie kalendarza. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami udało się ukończyć pracę nad przyszłorocznym kalendarzem. O szczegółach edycji można dowiedzieć się w notatce poniżej, jak również o możliwości nabycia. Kalendarz będzie również rozprowadzany po niedzielnych mszach , ale szczegóły zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych.

więcej...

2013-10-25 13:44

Kalendarz na 2014 rok

Szósta edycja kalendarza przygotowanego przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary nosi tytuł: „Stalle w Gostyńskiej Farze”. Kalendarz można nabywać w cenie 10.00 zł w siedzibie Muzeum w Gostyniu oraz u członków Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary. Dochód ze sprzedaży ma wzorem lat poprzednich zasilić budżet przeznaczony na renowację kolejnych dzieł sztuki kościoła farnego.
Informujemy, iż jest możliwość nabycia drogą pocztową Kalendarza na 2014 rok . W tym celu należy skontaktować się z Muzeum w Gostyniu drogą elektroniczną na adres: muzeum@gostyn.pl, bądź listownie ( Muzeum w Gostyniu , ul. Kościelna 5, 63-800 Gostyń ) albo telefonicznie dzwoniąc pod numer 65-572-12-97.

Info: Maciej Gaszek

2013-10-23 14:01

Wizyta członków „Gniazda” w Gostyniu i okolicy

W sobotę, 19 października 2013 roku na kilkugodzinną wizytę przybyli do Gostynia członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie miejscowych świątyń – bazyliki Świętogórskiej i fary oraz gostyńskiego i grabonoskiego Muzeum.  Przewodnikiem po gostyńskim średniowiecznym kościele był Zdzisław Kamiński – prezes Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

więcej...

2013-10-14 14:20

POSADZKI W GOSTYŃSKIEJ FARZE

Na podstawie dotychczas odnalezionych starych dokumentów możemy prześledzić, jak na przestrzeni wieków wyglądała posadzka w naszej farze. Niestety, nie wiemy nic o kościelnej podłodze w średniowieczu. Można jednak, z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że wówczas była ona wykonana z kamienia brukowca i w takim stanie przetrwała do czasu kiedy zaprzestano pochówków wewnątrz nawy kościoła.

więcej...